Tips og Tricks

Tips og tricks - Anlæg af Plæne - Pleje af plæne - Plænen året rundt

Græs er ikke bare græs…Det kræver sit at holde en smuk græsplæne, og der kan dukke mange spørgsmål op i forbindelse med pleje og anlæg af en plæne. Nedenfor kan du se Megagræs´ svar på de mest stillede spørgsmål ang. pleje og anlæg af en græsplæne.

Hvornår skal plænen klippes første gang?
I løbet af marts/april begynder græsset at gro, og så begynder klippearbejdet også. Indstil slåmaskinens skær til mindst 4 cm ved de første klipninger og sænk den til 3 cm i takt med at det bliver lunere. Klip aldrig under 4 cm ved sæsonernes slutning.

Hvor ofte skal plænen klippes?
Plænen skal klippes efter behov, dvs. når græsset er 5-6 cm højt. Husk at græsset aldrig må klippes under 3 cm, da det ellers skal bruge for meget energi på nye bladskud. Det svækker rodnettet, giver bare pletter i plænen og inviterer ukrudtet til at slå sig ned.

Min plæne er ujævn - må jeg tromle den?
Hvis du tromler din plæne, sker der det, at jordpartiklerne mases sammen. Derved får rødderne for lidt luft, hvilket går ud over trivslen. I stedet for at tromle bør du udjævne din plæne med topdressing. Ud over at topdressing udjævner huller, giver det også god næring til græsset.

Hvornår skal græsplænen gødes første gang?
En græsplæne, der mangler næring, bliver aldrig tæt og slidstærk. Derfor skal græsplænen gødes hvert år. Især hvis du fjerner græsafklip efter klipning, er det nødvendigt at gøde. Græsplanterne har især brug for næring, når de begynder at vokse. Derfor bør du gøde plænen i løbet af april, inden Skt. Hans og en sidste gang i august/september.

Hvordan eftersår jeg?
Ved at efterså fornyer og forskønner du din græsplæne uden at skulle lægge hele plænen om. Det bedste resultat ved en eftersåning får du, hvis du eftersår i foråret eller efteråret, hvor jorden er lun og fugtig. Du skal klippe græsset så kort som muligt. Herefter bør du lufte plænen med en plænelufter - også kaldet en vertikalskærer. Vertikalskæreren løsner mos, afklip, tørre planterester o. lign i plænen, og du skal fjerne alt det løse materiale med en græsrive, inden du sår de nye frø. Den rigtige eftersåning er græsfrø, som er specielt egnet til eftersåning af græsplæner, og til at give gamle plæner nyt liv. Det er en god idé at blande frøene med inden du eftersår, fordi frøenes spiringsforhold forbedres væsentligt, når de er dækket af plænedress ved spredning.
Efter du har spredt frøene, bør du gøde plænen, for at give de nye frø en ekstra god start.

Hvad er topdressing?
Topdressing er en sammenblanding af kompost og sand, som oftest anvendes til at udjævne plæner og til at forbedre vækstbetingelserne for græsset. Blandingen er helt findelt og falder nemt ned mellem græsstråene og blandes med det øverste vækstlag og fremmer vækstbetingelserne.

Ud over at udjævne plæner er topdressing også ideel til at fremme en eftersåning, idet frøenes spiringsforhold forbedres væsentligt under 2-5 mm. plænedress eller ved at opblande frøet med plænedress.
Du kan give græsplænen topdressing i foråret og efteråret. Topdressing skal spredes i et jævnt lag på 2-5 mm. over hele plænen. Plænedresset arbejdes ned mellem græsstråene vha. bagsiden af en alm. haverive.

Hvad gør jeg ved en plæne med et højt aktivitetsniveau?
Hvis græsplænen bliver belastet af f.eks. legende børn eller hunde, er det vigtigt at efterså plænen regelmæssigt, så bare pletter og tynde områder kan fornys.

Jeg har megen skygge pga. træer - hvad gør jeg for at bevare græsplænen?
I f.eks. gamle haver med store skyggefulde træer kan græsplænen have svært ved at trives og gro. I disse tilfælde bør græsplænen tilsås til den skyggefulde græsplæne, som er specielt sammensat af græsarter, som klarer sig godt under skyggefulde forhold.

Der er små bunker af jord i tynde pølser på plænen. Hvad er det, og hvad gør jeg ved det?
Det, du har set, er efterladenskaber efter regnorme. Det er altså ikke tale om noget skadeligt. Du kan jævne de små bunker ud med en rive eller kost og lade dem indgå i plænens naturlige kredsløb.

Hvordan ser gåsebillen ud, og hvad sker der, når gåsebillen angriber en plæne?
Den voksne gåsebille er ca. 1 cm lang, grøn fortil med blanktbrune dækvinger. Gåsebillens larve er ca. 1-2 cm lang, hvidlig med 3 par ben og et langt brunt hoved. Skader opstår, når gåsebillens larve gnaver på planternes rødder. Angreb ses ved, at planterne bliver gule og visner. Gåsebillen lægger æg i maj-juni måned. Ægstadiet varer 2-3 uger og laverne bevæger sig dybt ned i jorden. Frem til ca. 1. august går larverne op i de øverste jordlag og forårsager skade på græsset henover efteråret. Større skader kan opstå, når råger og andre kragefugle hakker i græsset for at finde larverne. Herved kan store flager af græs skrabes op.

Bekæmpelse af gåsebillen
Merit Turf er et godkendt middel til bekæmpelse af gåsebillen - med over 90% effekt ved én behandling. Merit Turf spredes ud midt i juni, medens larverne er spæde. Må kun anvendes af professionelle. Kontakt derfor din lokale anlægsgartner.

Er der forskel på billige og dyre græsblandinger?
Ja, der er stor forskel på de forskellige græsblandinger. Hold øje med varedeklarationen! Læg mærke til om blandingen er beskrevet med sortsnavne, og om bogstavet "S" er anført efter sortsnavnene. Hvis blandingen består af såkaldt "S-mærkede" græssorter, er man sikker på at købe et gennemtestet produkt med gode plæneegenskaber. Ved at købe en lidt dyrere græsfrøblanding vil man typisk kunne spare 25% klipninger og en masse ærgrelser over at have en grov og åben græsplæne.

Hvordan kommer jeg af med ukrudtet i min plæne?
Ukrudt i plænen, som f.eks. mælkebøtter og tusindfryd, kan luges bort eller bekæmpes kemisk, f.eks. med den rigtige plænerens. En enkel måde at forebygge mod ukrudt samt bekæmpe eksisterende ukrudt er at sørge for, at græsset aldrig klippes for kort, dvs. under 3 cm. På denne måde styrkes græssets rodnet, og græsset vil få overtaget og hindre ukrudt i at slå sig ned i plænen.

Hvad gør jeg ved mos i græsplænen?
Årsagen til mosdannelse kan være megen skygge og fugtighed, for lav klippehøjde, sur jord eller ringe indhold af næringsstoffer i jorden. Mos kan fjernes vha. kemiske hjælpemidler eller vha. en plænelufter (vertikalskærer). Hvis man ikke samtidig fjerner årsagen til mosdannelsen kommer mosset igen.

Hvad er vertikalskæring?
I de fleste havecentre kan du leje en vertikalskærer/plænelufter. En vertikalskærer består af et sæt roterende knive, som skærer mos og vandretliggende ukrudtsblade væk. I det tidlige forår vil en sådan behandling fjerne det meste af den uønskede vegetation i plænen. Samtidig skabes de bedste betingelser for et godt resultat med eftersåning. Når du har kørt plænen over med vertikalskæreren, skal alt affald fjernes, inden du eftersår. Det er bedst at vertikalskære, når græsset er i god vækst.

Min græsplæne er afsvedet og gul – hvad gør jeg?
De fleste græsplæner vil i løbet af en tør og varm sommer blive afsvedne og gule. Der indtræder en slags dvaletilstand, som er græssets naturlige forsvar over for den ekstreme vejrsituation. Selvom plænen ser trist og kedelig ud, er det vigtigt at den ikke bliver vandet. Vandes plænen lidt ad gangen, udvikler den nemlig et overfladisk rodnet, som gør den mere sårbar over for tørke. Som oftest vil græsplænen efter en sådan tør og varm periode blive grøn igen af sig selv.

Hvornår er det bedst at anlægge en græsplæne?
Du kan så i foråret, hvor risikoen for tørke er minimal. Græsset spirer dog allerbedst i eftersommer og efterår, hvor jorden er lun og fugtig.

Der er bare pletter i min plæne – hvad gør jeg?
Bare pletter i plænen kan klares med en eftersåning. Frøene strøs på den bare plet, og det er en god idé at supplere med lidt gødning, så frøene får lidt ekstra næring.