Anlæg af plæne

Tips og tricks - Anlæg af Plæne - Pleje af plæne - Plænen året rundt

Anlæg af plæne Forberedelse
Uanset om du vælger selv at så din nye plæne, eller vælger genvejen og anlægger græsplænen med FærdigGræs, er forberedelserne afgørende for succes. Det er de samme forberedelser, der skal til i begge tilfælde.

Regel nr. 1 for alt jordarbejde:
Alt jordarbejde skal foregå i passende tør jord!
Det vil sige, at jorden ikke må være så våd og fedtet, at den hænger i arbejdsredskaber og fodtøj. Samtidig er det en fordel, at jorden er lun, mindst 10 grader, for det fremmer både spiring og rodvækst.

Gør jorden klar
Hvis jorden er sammenkørt, der hvor plænen skal anlægges, bør den løsnes i dybden ved en såkaldt grubning. En grubber kan lejes, eller en anlægsgartner kan udføre arbejdet. Før plænen anlægges skal jorden fræses eller graves i en dybde på 25 cm. Fræs først i den ene retning og derefter på tværs.

Fjern alt ukrudt
Før den nye plæne etableres, er det vigtigt at fjerne alt ukrudt. Især flerårigt rodukrudt skal man være omhyggelig med at luge, da det er vanskeligt at blive kvit mellem etablerede græsplanter. Sørg for at få hele roden samt eventuelle rodstumper med ved lugningen.

Planér jorden
Riv jorden grundigt igennem, så klumper og knolde slås i stykker. Gå hele arealet igennem med små skridt så jorden bliver fri for luftlommer. Først på den ene led og derefter på den anden. Træk til slut en lang planke eller en stige hen over arealet, så du får en helt plan overflade. Riv efter med en fintandet rive, så de sidste sten og planterester fjernes, og de øverste cm jord bliver fin og løs.

Gød jorden
Før etablering af plænen bør jorden grundgødskes, så de nye græsplanter er sikret næring i den første tid. Det er vigtigt at gødningen fordeles helt jævnt over arealet. Der anvendes det rigtige gødning. Følg altid emballagens anvisninger, når du doserer gødning.

Vælg den rigtige Kig nærmere på det areal, hvor plænen skal anlægges og læg mærke til, om det ligger i sol eller dyb skygge. Undersøg om jorden er almindelig god havejord eller meget sandet, som det typisk ses i kystnære egne. Så kan du vælge den rigtige til netop din have.

Vælg en stille dag
Det er svært at holde styr på de små frø i blæsevejr, og samtidig øges risikoen for udtørring, når det blæser. Hvis jorden er meget tør, skal den vandes grundigt igennem, før du sår.

Bland frøene
Frøene i kartonen har forskellig størrelse. For at få en jævn fordeling af store og små frø, skal du blande frøene grundigt, før du sår.

Så jævnt
Del frøene op i to portioner og så først på den ene led, derefter på den anden. Er arealet stort, betaler det sig at dele det op i felter med tilhørende frøportioner. 1 kg frø rækker til 50 m2, når du sår den rigtige. Du kan så med håndkraft eller leje en såmaskine.

Dæk frøene
Efter såning rives arealet let igennem, så frøene dækkes af ½ cm jord.

Undgå vanding
Du skal ikke vande, når du har sået græsfrø. Frøene vil svømme sammen, og den jævne fordeling vil blive spoleret.