MEGAGRÆS - SÅ RULLER DET!


Rullegræs er en almindelig græsplæne, som dyrkes på vores marker.
Her passer og plejer vi græsset efter alle kunstens regler.
Når færdiggræsset er tæt og har et kraftigt rodnet,
skærer vi det op i ruller, lægger det på paller og kører
det direkte hjem til din kantsten.
 
SÅ NEMT ER RULLEGRÆS:
  • Mål arealet op
  • Bestil den nye græsplæne
  • Tilbered jorden
  • Læg rullegræsset ud
  • Vand dit nye "villagræs"
  • Pas græsset som du plejer